VNEdu, là một phần mềm quản lý giáo dục được phát triển bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đã mang lại nhiều tiện ích đáng kể cho cộng đồng giáo dục và phụ huynh tại Việt Nam. Với việc áp dụng công nghệ điện toán đám mây, VNEdu không chỉ giúp cải thiện chất lượng quản lý trong lĩnh vực giáo dục mà còn kết nối gia đình, nhà trường và xã hội một cách hiệu quả.

Những Tiện Ích Nổi Bật của VNEdu

  1. Tra Cứu Điểm: Phụ huynh có thể dễ dàng và nhanh chóng tra cứu điểm học tập của con em mình thông qua VNEdu.
  2. Lịch Học: Phụ huynh có thể theo dõi lịch học của con em để sắp xếp công việc phù hợp.
  3. Thông Báo: VNEdu cung cấp thông báo từ nhà trường về các hoạt động học tập, sinh hoạt của con em mình, giúp phụ huynh luôn cập nhật thông tin.
  4. Học Trực Tuyến: Phụ huynh và học sinh có thể tham gia các khóa học trực tuyến, giúp ôn tập kiến thức và phát triển kỹ năng.

VNEdu Trên Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

VNEdu đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia, giúp phụ huynh tra cứu thông tin về tình hình học tập của con cái một cách tiện lợi.

Cách Đăng Ký Sử Dụng Sổ Liên Lạc Điện Tử VNEdu

  1. Đăng Ký Dịch Vụ: Phụ huynh học sinh có thể đăng ký sử dụng sổ liên lạc điện tử trên phần mềm quản lý trường học VNEdu thông qua GVCN.
  2. Đăng Nhập: Sau khi đăng ký thành công, phụ huynh sẽ có tài khoản gồm SĐT hoặc mã học sinh và mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng VNEdu Connect trên điện thoại.
  3. Sử Dụng Tiện Ích: Phụ huynh và học sinh có thể sử dụng các tiện ích như xem tin nhắn, điểm danh, đơn nghỉ phép, thời khóa biểu, kết quả học tập và nhiều tính năng khác.

Ưu Tiên Triển Khai Sổ Điểm và Học Bạ Điện Tử

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra các hướng dẫn về việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có việc ưu tiên triển khai sổ điểm và học bạ điện tử, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh.

VNEdu không chỉ là một phần mềm quản lý giáo dục mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc kết nối, tương tác giữa nhà trường và phụ huynh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam.