Google Search Console là một công cụ quản lý website miễn phí từ Google, cung cấp những thông tin quan trọng giúp duy trì và theo dõi hiệu suất của trang web. Dưới đây là một số ưu điểm quan trọng và bước hướng dẫn kết nối Google Search Console với website

Ưu Điểm của Google Search Console:

1. Theo Dõi Tình Trạng Thu Thập Dữ Liệu:

Google Search Console giúp bạn kiểm tra tình trạng thu thập dữ liệu từ trang web, đảm bảo rằng Google đang hiểu và lưu trữ thông tin đúng cách.

2. Khai Báo Nội Dung Mới:

Cập nhật nội dung mới là một phần quan trọng của SEO. Search Console cho phép bạn thông báo với Google về các cập nhật nội dung mới trên trang web của bạn.

3. Theo Dõi Lượng Truy Cập:

Google Search Console cung cấp thông tin về lượt truy cập, tỷ lệ click (CTR), và tỷ lệ xuất hiện (Impression). Điều này giúp bạn đánh giá hiệu suất và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị.

4. Xử Lý Vấn Đề Truy Cập Từ Thiết Bị Di Động:

Công cụ này hỗ trợ theo dõi và xử lý các vấn đề truy cập từ các thiết bị di động, bảo đảm trang web thân thiện với người dùng di động.

5. Theo Dõi Link Nội Bộ và Backlink:

Google Search Console giúp bạn theo dõi các liên kết nội bộ và backlink trỏ về trang web của bạn, giúp bạn hiểu về cấu trúc liên kết và uy tín của trang web.

Hướng Dẫn Kết Nối Google Search Console

Bước 1: Truy Cập Google Search Console

 • Truy cập trang chính thức của Google Search Console.

Bước 2: Đăng Nhập Bằng Tài Khoản Gmail

 • Sử dụng tài khoản Gmail của bạn để đăng nhập vào Search Console.

Bước 3: Thêm Property (Website/Domain)

 • Chọn “Add Property” và nhập thông tin về website hoặc domain bạn muốn kết nối.

Bước 4: Chọn Phương Thức Xác Nhận

 • Chọn phương thức “HTML Tag” và nhận mã HTML.

Bước 5: Thêm Mã HTML vào TopOnSeek

 • Nếu sử dụng Yoast SEO, bạn có thể thêm mã HTML vào phần Google Verification Code. Nếu không, bạn có thể thêm mã vào file Header.php.

Bước 6: Xác Nhận Trong Google Search Console

 • Quay lại Google Search Console và nhấp vào “Verify” để xác nhận kết nối.

Cách Tối Ưu Website Với Google Search Console:

1. Performance:

 • Theo dõi các chỉ số quan trọng như tổng lượt click, tổng impressions, CTR trung bình, và vị trí trung bình.

2. URL Inspection:

 • Sử dụng công cụ này để thông báo với Google về nội dung mới hoặc đã được cập nhật trên trang web của bạn.

3. Coverage:

 • Kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến việc thu thập dữ liệu, bao gồm cả lỗi 404, 500, và các nội dung không được thu thập.

4. Sitemaps:

 • Sử dụng chức năng Sitemaps để theo dõi sitemap của bạn và thông báo về các thay đổi.

5. Mobile Usability:

 • Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động để đảm bảo trang web của bạn hiển thị đúng trên các thiết bị di động.

6. Sitelink Searchbox:

 • Tận dụng thông tin từ Sitelink Searchbox để nghiên cứu hành vi tìm kiếm của người dùng và tối ưu hóa nội dung.

7. Links:

 • Theo dõi số lượng backlink và internal link, đánh giá uy tín của các trang web liên kết và sử dụng thông tin về anchor text.

Kết Luận:

Google Search Console là một công cụ quan trọng để tối ưu hóa trang web của bạn. Bằng cách sử dụng các tính năng và thông tin mà nó cung cấp, bạn có thể hiểu rõ về hiệu suất của trang web và đưa ra quyết định chiến lược tối ưu hóa hiệu quả. Hãy đảm bảo rằng bạn liên tục theo dõi và cập nhật thông tin từ Google Search Console để duy trì sự ổn định và phát triển của trang web.